Programma 3 Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2019

Realisatie 2020

Begroting
2021

Begroting
2022

NL

Bron

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar

148,6

130,3

143,7

130

2020:
135,2

LISA

Functiemenging

Index dat verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

48,1%

48%

47,2%

48%

2020:
53,2%

LISA

Toelichting indicator Vestigingen van (bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Toelichting indicator Functievermenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18