Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Kunst & Cultuur

Media

-702

-684

-687

-687

-687

-687

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-723

-255

-218

-215

-212

-209

Cultureel erfgoed

-16

-81

-56

-56

-56

-56

Musea

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Totaal Kunst & Cultuur

-1.518

-1.097

-1.038

-1.035

-1.032

-1.029

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-27

-64

-65

-65

-65

-65

Economische promotie

-136

-222

-223

-223

-223

-223

Economische ontwikkeling

-1.001

-1.071

-895

-795

-745

-335

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-9

Totaal Regionale economie

-1.173

-1.357

-1.183

-1.083

-1.033

-623

Totaal lasten

-2.691

-2.454

-2.221

-2.118

-2.065

-1.652

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Kunst & Cultuur

Media

198

233

233

233

233

233

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

25

23

23

23

23

23

Totaal Kunst & Cultuur

223

256

256

256

256

256

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8

13

13

13

13

13

Economische promotie

59

124

125

125

125

125

Totaal Regionale economie

67

137

138

138

138

138

Totaal baten

290

393

394

394

394

394

Saldo van baten en lasten

-2.401

-2.062

-1.826

-1.723

-1.670

-1.258

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

299

119

0

0

0

0

Totaal reserves

299

119

0

0

0

0

Saldo na bestemming

-2.102

-1.944

-1.825

-1.722

-1.668

-1.256

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18