Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-161

-237

-188

-188

-188

-187

Burgerzaken

-466

-719

-594

-626

-626

-626

Totaal Dienstverlening

-627

-956

-782

-814

-814

-813

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.928

-1.680

-1.732

-1.701

-1.701

-1.701

Totaal Regionale samenwerking

-1.928

-1.680

-1.732

-1.701

-1.701

-1.701

Totaal lasten

-2.555

-2.636

-2.514

-2.515

-2.515

-2.514

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

730

138

138

138

138

138

Burgerzaken

226

293

283

283

283

283

Totaal Dienstverlening

956

431

421

421

421

421

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

65

34

34

34

34

34

Totaal Regionale samenwerking

65

34

34

34

34

34

Totaal baten

1.021

465

455

455

455

455

Saldo van baten en lasten

-1.533

-2.170

-2.058

-2.059

-2.059

-2.058

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

301

219

40

0

0

0

Totaal reserves

301

219

40

0

0

0

Saldo na bestemming

-1.236

-1.951

-2.020

-2.059

-2.059

-2.059

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18