Programma 1 Vitaliteit

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.152

-2.491

-2.553

-2.692

-2.666

-2.639

Sportbeleid en activering

-1.040

-1.126

-1.126

-1.098

-1.098

-1.098

Volksgezondheid

-1.348

-1.449

-1.440

-1.440

-1.440

-1.440

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

-4.540

-5.066

-5.119

-5.230

-5.204

-5.177

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

-2.467

-2.618

-2.436

-2.501

-2.437

-2.402

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-632

-683

-512

-636

-636

-636

Openbaar basisonderwijs

-190

-141

-81

-141

-141

-141

Totaal Onderwijs

-3.289

-3.442

-3.029

-3.278

-3.214

-3.179

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

-6.618

-4.461

-4.478

-4.478

-4.478

-4.478

Wijkteams

-1.240

-1.752

-1.548

-1.499

-1.483

-1.483

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.683

-2.589

-1.659

-1.718

-1.715

-1.712

Arbeidsparticipatie

-223

-269

-299

-299

-299

-299

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-943

-1.421

-472

-472

-472

-472

Geëscaleerde zorg 18-

-292

-475

-499

-499

-499

-499

Geëscaleerde zorg 18+

-17

-17

-17

-17

-17

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.689

-3.547

-4.747

-4.654

-4.524

-4.386

Begeleide participatie

-1.968

-1.691

-1.622

-1.622

-1.622

-1.622

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.629

-4.312

-5.045

-5.130

-5.130

-5.130

Totaal Sociaal domein

-21.285

-20.534

-20.386

-20.388

-20.239

-20.098

Totaal lasten

-29.114

-29.042

-28.534

-28.896

-28.657

-28.454

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

410

396

397

398

398

398

Sportbeleid en activering

7

0

0

0

0

Volksgezondheid

23

94

0

0

0

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

440

490

397

398

398

398

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

429

320

322

324

149

149

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

79

99

61

61

61

61

Totaal Onderwijs

508

419

383

385

210

210

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

6.408

3.703

3.670

3.670

3.670

3.670

Samenkracht en burgerparticipatie

220

61

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18-

-23

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

-72

-105

-67

-42

-42

Totaal Sociaal domein

6.605

3.692

3.565

3.603

3.628

3.628

Totaal baten

7.553

4.601

4.345

4.386

4.236

4.236

Saldo van baten en lasten

-21.559

-24.440

-24.189

-24.511

-24.422

-24.220

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

-2.000

-2.000

-2.457

-2.567

-2.615

-2699

Onttrekkingen reserves

3.856

5.081

4.074

4.109

4.026

3972

Totaal reserves

1.856

3.081

1.617

1.542

1.411

1273

Saldo na bestemming

-19.703

-21.359

-22.573

-22.971

-23.012

-22.947

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18