Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

-2.373

-2.977

-2.853

-3.014

-3.082

-3.044

Parkeren

-82

-149

-184

-210

-208

-207

Totaal Mobiliteit

-2.455

-3.126

-3.037

-3.224

-3.290

-3.251

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.573

-2.109

-2.206

-2.264

-2.297

-2.311

Afval

-2.485

-2.714

-2.894

-2.991

-3.085

-3.084

Riolering

-1.699

-1.684

-1.425

-1.681

-1.670

-1.706

Milieubeheer

-1.046

-1.166

-1.165

-1.124

-1.064

-1.063

Begraafplaatsen en crematoria

-2

-3

-3

-3

-3

-3

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-6.805

-7.676

-7.693

-8.063

-8.119

-8.167

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-677

-729

-734

-734

-734

-734

Crisisbeheersing en brandweer

-1.506

-1.655

-1.638

-1.676

-1.676

-1.676

Totaal Veiligheid

-2.183

-2.384

-2.372

-2.410

-2.410

-2.410

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-808

-881

-912

-871

-871

-871

Ruimtelijke ordening

-3.740

-674

-641

-631

-531

-491

Totaal Wonen

-4.548

-1.555

-1.553

-1.502

-1.402

-1.362

Totaal lasten

-15.991

-14.741

-14.655

-15.199

-15.221

-15.190

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

169

162

184

184

184

184

Parkeren

5

7

7

7

7

7

Totaal Mobiliteit

174

169

191

191

191

191

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

61

53

53

53

53

53

Afval

3.461

3.484

4.137

4.277

4.402

4.401

Riolering

2.557

2.401

2.130

2.399

2.389

2.429

Milieubeheer

139

0

0

0

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.218

5.938

6.320

6.729

6.844

6.883

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

10

20

20

20

20

20

Crisisbeheersing en brandweer

111

110

110

110

110

110

Totaal Veiligheid

121

130

130

130

130

130

Thema Wonen

Wonen en bouwen

1.042

447

810

775

395

395

Ruimtelijke ordening

3.599

0

0

0

0

Totaal Wonen

4.641

447

810

775

395

395

Totaal baten

11.154

6.684

7.451

7.825

7.560

7.599

Saldo van baten en lasten

-4.838

-8.057

-7.204

-7.375

-7.663

-7.592

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

569

536

410

410

410

0

Totaal reserves

569

536

410

410

410

0

Saldo na bestemming

-4.268

-7.522

-6.796

-6.967

-7.253

-7.590

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18