Programma 3 Bedrijvigheid

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn van maatschappelijk belang voor de inwoners van Lisse.

Een aantrekkelijk cultuurklimaat

Persoonlijke groei
Een aantrekkelijk cultuurklimaat biedt inwoners kansen voor persoonlijke groei, denk aan mogelijkheden voor talentontwikkeling en impulsen voor creatieve innovatie en vernieuwing.
Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren: het stimuleert expressie, persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid. Het heeft bovendien een positieve invloed op leren. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die actief of passief deelnemen aan culturele activiteiten zich gelukkiger voelen en gezonder zijn, zowel mentaal als fysiek.

Sociale cohesie
Cultuur bevordert ook de sociale cohesie. Cultuur en cultuureducatie kunnen ingezet worden voor participatie, bijvoorbeeld in de vorm van zinvolle dagbesteding, scholing en vrijwilligerswerk.


Aantrekkelijke gemeente
Kunst en cultuur versterken de economische ontwikkeling van een gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats en toeristische bestemming. Kunst en cultuur dragen bij aan de beleving van de leefomgeving en geven kleur aan een gemeente of een wijk. Het zorgt voor een onderscheidende uitstraling waar een gemeenschap trots op kan zijn. We blijven aandacht houden voor het cultureel erfgoed als toeristische trekker.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Verbinden: door krachten te bundelen en dwarsverbanden te leggen kunnen zo veel mogelijk inwoners meedoen aan cultuur.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Cultureel Café Lisse is een ontmoetingsplek voor het culturele veld. In een nieuwe opzet, die we samen met het culturele veld uitwerken, zetten we het  café voort.

A2

We continueren de beleidsregel 'Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle activiteiten'.

A3

We benutten de Bibliotheek Bollenstreek als facilitator van culturele activiteiten.

A4

In 2021-2022 geven we de laatste kroniek over de jaren 1990 uit. Hiermee is de serie de 'Kleine Kroniek van Lisse' voltooid en is de historie van Lisse over de jaren 1940-1990 beschreven.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Samenwerken: bevorderen van samenwerking tussen verschillende culturele instellingen onderling én met het onderwijs en andere organisaties in het maatschappelijk veld.
Vergroten van diversiteit van het culturele aanbod en de kwaliteit hiervan.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We zetten het halfjaarlijks netwerkoverleg met het onderwijs en de culturele instellingen voort.

B3

We sluiten met culturele activiteiten aan bij de jaarlijkse Nationale Kunstweek in november.

B4

We geven een nieuwe invulling aan de cultuurpagina Lisse. Deze cultuurpagina geeft maandelijks een overzicht van culturele activiteiten/evenementen in de lokale krant De Lisser.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Cultuureducatie: bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vergroten van kennis van cultuur én de belangstelling hiervoor.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We zetten cultuureducatie op de basisscholen in Lisse voort door deelname aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit’ 2021-2024.

C2

We zetten de jaarlijkse projectweek 'De Zwarte Tulp' voor de brugklasleerlingen van het Fioretti College voort. Dit is een samenwerkingsproject van het Fioretti College met de Lissese culturele instellingen. Het doel: leerlingen leren hun culturele achtergrond en de streek waarin zij opgroeien beter kennen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Commissie Culturele Zaken
Kunstcommissie
Cultuurverenigingen- en organisaties
Bibliotheek Bollenstreek
Vereniging Oud Lisse
Cultuureducatiegroep
Museum de Zwarte Tulp
't Huys Dever
Keukenhof
Fioretti
Basisscholen Lisse
VVV Bollenstreek/Kleurrijk Lisse
Stichting Lisse Marketing

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18