Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Onvoorzien

De begroting voor 2022 bevat een stelpost van € 25.000. In de meerjarenbegroting is een stelpost van € 100.000 voor onvoorziene incidentele uitgaven. Voor een beschikking over die stelpost geldt de begrotingsdiscipline, waarbij lasten eenmalig incidenteel ten laste van onvoorzien kunnen worden gebracht. Indien zij een structureel karakter hebben, moet via kadernota en begroting dekking gevonden worden.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18