Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

-9.875

-7.380

-7.422

-7.460

-7.332

-7.341

Overige baten en lasten

-32

-9

-25

-100

-100

-100

Treasury

-62

426

314

443

537

578

Belastingen overig

-415

-414

-405

-405

-405

-405

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-10.384

-7.377

-7.538

-7.522

-7.300

-7.268

Totaal lasten

-10.384

-7.377

-7.538

-7.522

-7.300

-7.268

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

42

75

0

0

0

Treasury

626

846

530

523

523

523

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

31.078

31.503

33.436

32.622

32.384

32.456

OZB niet-woningen

2.327

2.169

2.578

2.578

2.578

2.578

OZB woningen

2.672

2.862

4.108

4.108

4.108

4.108

Belastingen overig

2.271

2.263

116

116

116

116

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

39.016

39.718

40.768

39.947

39.709

39.781

Totaal baten

39.016

39.718

40.768

39.947

39.709

39.781

Saldo van baten en lasten

28.632

32.342

33.230

32.426

32.409

32.512

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

28.632

32.342

33.230

32.426

32.409

32.512

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18