Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

We geloven in de kracht van de samenleving. We staan graag dicht bij onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, ook digitaal. Persoonlijk contact staat voorop en we benutten de mogelijkheden van digitale dienstverlening aan inwoners. We zijn toegankelijk (fysiek en digitaal), denken mee met initiatieven en wensen uit de samenleving en helpen die te realiseren.

Contactfunctionaris
De contactfunctionaris vervult een centrale rol in onze ambitie om een laagdrempelig netwerk voor diverse doelgroepen binnen onze gemeente in stand te houden en verder uit te bouwen. Tot op heden is voor deze functie incidenteel budget beschikbaar gesteld. De aantoonbaar succesvolle resultaten van deze ‘oren en ogen’ in de samenleving zijn voor ons aanleiding de capaciteit voor deze functie structureel te maken en hiervoor vanaf 2022 € 32.000 beschikbaar te stellen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

We werken daadkrachtig en snel, en staan dichtbij onze inwoners en ondernemers. We streven naar zo mogelijk één relatie met de klant en geven via elk dienstverleningskanaal hetzelfde antwoord. Onze klanten ondervinden geen hinder van onze interne structuur. Wij leveren service op maat; in een keer goed.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We duiden en geven invulling aan de een-loket-gedachte en zetten het werken met serviceformules voort. De thema's kanaalsynchronisatie, kanaaltransitie (meten en sturen) en kanaalinteractie (newsroom) uit het programma 'Regie op Kanalen' worden doorontwikkeld.
We communiceren proactief en in begrijpelijke taal. We helpen onze klanten en versterken hierbij de een-loket-gedachte. We verleiden de klant naar het optimale dienstverleningskanaal.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

We ondersteunen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers, vanuit een positieve grondhouding (Ja, mits...) en onderzoeken hoe we initiatieven mogelijk kunnen maken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We zetten contactfunctionarissen in voor wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie (ontwerpformule en ontwikkelformule).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

We willen maximaal digitaliseren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We gaan zoveel mogelijk producten en diensten digitaliseren en automatiseren.  Klanten die niet kunnen meekomen in de digitale wereld, kunnen rekenen op maatwerk.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand van data en slimme technologieën.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We meten de klanttevredenheid en de prestatie van onze dienstverlening. We relateren de scores aan onze servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18