Home

Financiële begroting

Verschillen tussen de begroting 2022 en de gewijzigde begroting 2021

In de financiële toelichting per programma worden afwijkingen tussen de begroting 2022 en de primitieve begroting 2021 toegelicht. De cijfers voor 2021 wijken hierdoor af van de overige tabellen waarin de vergelijkende cijfers 2021 zijn opgenomen. Hierbij treft u een overzicht met de belangrijkste verschillen aan.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18