Home

Financiële begroting

Overzicht van incidentele baten en lasten

Er volgt nu een overzicht van incidentele baten en lasten op programmaniveau. Voor de incidentele baten en lasten geldt dat, indien van toepassing, de begroting van de gemeenschappelijke regeling gevolgd wordt. Indien de incidentele bate of last uit de begroting van een gemeenschappelijke regeling komt, is de naam van de gemeenschappelijke regeling vermeld.

Bedragen x € 1.000

 Omschrijving            

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 (- = nadeel) 

2022

2023

2024

2025

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Programma Vitaliteit 

 Subtotaal programma 1 

        -  

      -  

      -  

    -  

       -  

    -  

       -  

    -  

 Programma Leefomgeving 

 Kwaliteitsimpuls mobiliteit via HLTsamen 

       -36

     -36

      -36

 Mobiliteit planbeoordeling via HLTsamen 

       -28

     -28

      -28

 Ontsluiting Noordelijke duin- en bollenstreek via HLTsamen 

       -80

 Legalisatieonderzoeken via HLTsamen

       -30

 Subtotaal programma 2 

    -174

      -  

    -64

    -  

     -64

    -  

       -  

     -  

 Programma Bedrijvigheid 

 Ontwikkelagenda Centrumontwikkeling Lisse 

       -50

     -50

 Bijdrage Holland Rijnland Regionaal investeringsfonds 

     -410

   -410

     -410

 Mutaties reserve bijdrage Holland Rijnland Regionaal investeringsfonds 

     410

   410

   410

 Subtotaal programma 3 

    -460

   410

  -460

  410

   -410

  410

       -  

     -  

 Programma Bestuur en ondersteuning 

 Datagedreven werken via HLTsamen 

     -125

   -125

 Subtotaal programma 4 

    -125

      -  

  -125

    -  

       -  

    -  

       -  

    -  

 Totaal incidentele baten en lasten 

    -759

    410

  -649

  410

    -474

  410

       -  

     -  

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18