Home

Financiële begroting

Reserves en voorzieningen 2022-2025

 

 Verloopoverzicht Reserves 

 bedragen x € 1.000 

 Saldo 31 december 

2022

bij

af

2023

bij

af

2024

bij

af

2025

 Algemene reserve 

     1.678

          -

            -

     1.678

           -

            -

     1.678

          -

            -

     1.678

 Bestemmingsreserves: 

 Weerstandsvermogen 

     2.512

          -

            -

     2.512

           -

            -

     2.512

          -

            -

     2.512

 Overhevelen budgetten 

             -

          -

            -

             -

           -

            -

             -

          -

            -

             -

 IHP/Accommodatiebeleid 

   11.394

   2.567

   -4.109

     9.852

   2.615

   -4.026

     8.441

   2.699

   -3.972

     7.168

 Regionaal Invest.fonds 

        820

          -

      -410

        410

           -

      -410

            0

            0

 Totaal bestemmingsreserve 

   14.727

   2.567

   -4.519

   12.775

   2.615

   -4.436

   10.954

   2.699

   -3.972

     9.681

 Totaal reserves 

 16.405

 2.567

 -4.519

 14.453

  2.615

 -4.436

 12.632

 2.699

 -3.972

 11.359

 Verloopoverzicht voorzieningen 

 bedragen x € 1.000 

 Saldo 31 december 

2022

bij

af

2023

bij

af

2024

bij

af

2025

 Stadsvernieuwing 

        476

        476

        476

        476

 Baggeren 

        509

        20

        -20

        509

        20

        -20

        509

        20

        -20

        509

 Reiniging 

             -

          -

             -

           -

             -

          -

             -

 Riolering 

     1.905

        -41

     1.864

        -41

     1.823

        -41

     1.782

 M.O.P. Gebouwen 

        756

      174

      -143

        787

      174

      -306

        655

      174

      -296

        533

 M.O.P. Accommodaties 

        631

      305

      -124

        812

      305

      -124

        993

      305

      -124

     1.174

 Herplantplicht bomen 

          16

          16

          16

          16

 Beschoeiïngen 

        117

      149

      -149

        117

      149

      -149

        117

      149

      -149

        117

 M.O.P Bruggen 

        109

        56

        -37

        129

        56

        -37

        148

        56

        -37

        167

 Pensioenen wethouders 

     2.995

        57

     3.052

        57

     3.109

     3.109

 Wegen 

        978

      620

      -620

        978

      620

      -620

        978

      620

      -620

        978

 Totaal voorzieningen 

    8.493

 1.381

 -1.134

    8.740

  1.381

 -1.297

    8.824

 1.324

 -1.287

    8.861

 bedragen x € 1.000 

 Saldo 31 december 

2022

bij

af

2023

bij

af

2024

bij

af

2025

 Reserves 

   16.405

   2.567

   -4.519

   14.453

   2.615

   -4.436

   12.632

   2.699

   -3.972

   11.359

 Voorzieningen 

     8.493

   1.381

   -1.134

     8.740

   1.381

   -1.297

     8.824

   1.324

   -1.287

     8.861

 TOTAAL 

 24.898

 3.948

 -5.653

 23.193

  3.996

 -5.733

 21.456

 4.023

 -5.259

 20.220

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18