Home

Financiële begroting

Investeringen 2022-2025

Omschrijving investering

2022

2023

2024

2025

Afschrijvings termijn

Gebiedsprogramma 2022

           25.000

20

Gebiedsprogramma 2023

           25.000

20

Reconstructies wegen 2022

         455.000

40

Reconstructies wegen 2023

         455.000

40

Reconstructies wegen 2024

         455.000

40

Reconstructies wegen 2025

         455.000

40

Duurzaam Veilig 2022

           37.500

40

Verkeersstructuur 2022

         818.000

40

Verkeersstructuur 2023

         818.000

40

Openbare verlichting 2022

         190.000

20

Openbare verlichting 2023

         222.000

20

Openbare verlichting 2024

         194.000

20

Openbare verlichting 2025

         194.000

20

Vervangen 2 voetgangersbruggen 2022

         130.000

35

Vervangen voetg.brug Grote Beer Weegschaal 2023

           93.000

35

GRP drukriol 3e Poelln Jachth.dam en Rijckev. 2022

           15.000

15

GRP indiv behandeling afvalwater Loosterw Nrd 2022

             9.000

15

GRP randvoorziening Tasmanstraat 2022

           65.000

15

GRP rioolgemalen V d Veldstraat en Grev.str 2022

           61.000

15

GRP drukrio buitengeb aanlg.jr 1985 elec mech 2023

         916.000

15

GRP rioolgem Driehuizenprk De Engel elec mech 2023

           63.000

15

GRP verbetering vrijvervalriolering 2022

         218.000

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2023

      1.631.000

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2024

         829.000

50

GRP verbetering vrijvervalriolering 2025

      2.276.000

50

GRP rioolgem. Blinkerd Meerenburgh Fr Halsstr 2024

         191.000

15

Vernieuwbouw Lisbloemschool 2021

      2.000.000

40

Groenbeheerplan 2022

250.000

Groenbeheerplan 2023

         475.000

30

Groenbeheerplan 2024

         475.000

30

Groenbeheerplan 2025

         475.000

30

Herinrichting speelplekken 2022

         136.581

15

Herinrichting speelplekken 2023

           96.920

15

Herinrichting speelplekken 2024

         143.496

15

Herinrichting speelplekken 2025

         101.827

15

Vervangen 2 fietsbruggen Krelagestraat en Linnaeuspark

         150.000

35

TOTAAL

      4.410.081

      4.794.920

      2.287.496

      3.651.827

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18